တာချီလိတ်မြို့ရှိ Htin Htin အင်တာနက် လုပ်ငန်းမှ ဝန်ထမ်း(၃)ဦး လိုအပ်နေ


 ***************************** 
[ TachileikJobs.com မှ ဖော်ပြပေးထားသော အလုပ်အကိုင်များနှင့် ပတ်သက်၍ လစာနှုန်းထားများ၊ အလုပ်အကိုင် အကြောင်းအရာများအပြင် အလုပ်အကိုင်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များကို သိရှိလိုပါက ဖော်ပြပါ အလုပ်အကိုင်ကြော်ငြာ၏ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်မှ တဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်း၍ ဖြစ်စေ၊ ဖော်ပြပါ လိပ်စာမှ တဆင့် ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရပါမည်။   TachileikJobs.com သည် အလုပ် လိုအပ်နေသူများ အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရန် ဖော်ပြပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ]