၁.၃.၂၀၁၈ မှ စ၍ လျှောက်ထားနိုင်မည့် တာချီလိတ်မြို့တွင်းမှ အလုပ်အကိုင်များ
တာချီလိတ်မြို့တွင် အလုပ်အကိုင်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ထမ်းလိုအပ်နေကြသည့် လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်အကိုင် လိုအပ်နေသူများ အနေဖြင့် ၂၀၁၈ခုနှစ် မတ်လ(၁)ရက်နေ့မှ စ၍ လျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက် စုစည်း၍ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ***************************** 
[ TachileikJobs.com မှ ဖော်ပြပေးထားသော အလုပ်အကိုင်များနှင့် ပတ်သက်၍ လစာနှုန်းထားများ၊ အလုပ်အကိုင် အကြောင်းအရာများအပြင် အလုပ်အကိုင်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များကို သိရှိလိုပါက ဖော်ပြပါ အလုပ်အကိုင်ကြော်ငြာ၏ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်မှ တဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းစေလိုပါသည်။  TachileikJobs.com သည် အလုပ် လိုအပ်နေသူများ အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရန် ဖော်ပြပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ]