တာချီလိတ်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည့် ဧရာဝတီဘဏ်ခွဲတွင် ခန့်အပ်ထားရှိမည့် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း(၂)ဦးအတွက် လျှောက်လွှာများခေါ်နေယူနေ


တာချီလိတ်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည့် ဧရာဝတီဘဏ်ခွဲတွင် ခန့်အပ်ထားရှိမည့်  လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း(၂)ဦးအတွက် လျှောက်လွှာများခေါ်နေယူနေ

 ***************************** 
[ TachileikJobs.com မှ ဖော်ပြပေးထားသော အလုပ်အကိုင်များနှင့် ပတ်သက်၍ လစာနှုန်းထားများ၊ အလုပ်အကိုင် အကြောင်းအရာများအပြင် အလုပ်အကိုင်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များကို သိရှိလိုပါက ဖော်ပြပါ အလုပ်အကိုင်ကြော်ငြာ၏ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်မှ တဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းစေလိုပါသည်။  TachileikJobs.com သည် အလုပ် လိုအပ်နေသူများ အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရန် ဖော်ပြပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ]