တာချီလိတ်မြို့ ရွှေတောင်ရိုး ( တောင်ကြီး - ကျိုင်းတုံ - တာချီလိတ် )ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းမှ ဝန်ထမ်း(၁)ဦး ခေါ်ယူတာချီလိတ်မြို့ ရွှေတောင်ရိုး  ( တောင်ကြီး - ကျိုင်းတုံ - တာချီလိတ် )ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းမှ ဝန်ထမ်း(၁)ဦး ခေါ်ယူ


 ***************************** 
[ TachileikJobs.com မှ ဖော်ပြပေးထားသော အလုပ်အကိုင်များနှင့် ပတ်သက်၍ လစာနှုန်းထားများ၊ အလုပ်အကိုင် အကြောင်းအရာများအပြင် အလုပ်အကိုင်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များကို သိရှိလိုပါက ဖော်ပြပါ အလုပ်အကိုင်ကြော်ငြာ၏ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်မှ တဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်စေလိုပါသည်။  TachileikJobs.com သည် အလုပ် လိုအပ်နေသူများ အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရန် ဖော်ပြပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ]