တာချီလိတ်မြို့ ဖီးနစ်(စ်)ဟိုတယ်မှ ဝန်ထမ်းခေါ်ယူတာချီလိတ်မြို့ ဖီးနစ်(စ်)ဟိုတယ်မှ ဝန်ထမ်းခေါ်ယူ