တာချီလိတ်မြို့ ရွှေမဟာကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှ အထက်တန်းအဆင့်သင် ရူပဗေဒဆရာ(၁)ဦးအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူတာချီလိတ်မြို့ ရွှေမဟာကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှ အထက်တန်းအဆင့်သင် ရူပဗေဒဆရာ(၁)ဦးအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူ