တာချီလိတ်မြို့ Telenor Brand Shop မှ တာချီလိတ်၌ ခန့်ထားရန်အတွက် ဝန်ထမ်းအမြန်အလိုရှိသည်မြန်မာဖုန်းနံပါတ် ပြင်ဆင်ချက်။ ။ 09790100718


တာချီလိတ်မြို့ Telenor Brand Shop  မှ တာချီလိတ်၌ ခန့်ထားရန်အတွက် ဝန်ထမ်းအမြန်အလိုရှိသည်

‪#‎TachileikJob‬ ‪#‎TachileikNewsAgency‬ www.tachileikjobs.com