တာချီလိတ် ရေပေးဝေရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွက် ယာဉ်မောင်းဝန်ထမ်းများ အလိုရှိသည်