ရှမ်းဘာသာဖြင့် ကွန်ပျူတာ စာစီတတ်သူ တစ်ဦး အမြန်အလိုရှိသည်ရှမ်းဘာသာဖြင့် ကွန်ပျူတာ စာစီတတ်သူ တစ်ဦး အမြန်အလိုရှိသည်။


ဆက်သွယ်ရန်
ကောင်းဆက်လင်း၊ ဓါတ်ပုံဗီဒီယို၊ ရှမ်းရိုးမကုန်တိုက် ဆိုင်ခန်းတန်းလျား၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ တာချီလိတ်မြို့။ Myanmar Ph: 09428235229 ၊ Thai Ph: 0896341804